Анализ и обработка на данни с Python

Форма на Обучение:

онлайн

За модула

Целта на този модул е да предостави основните знания и умения, необходими за успешна кариера в най-актуалната и перспективна област на информационните технологии, а именно анализът и обработката на данни.

Модулът се състои от два курса.

Първият се нарича „Основи на програмирането с Python“  и ще ви научи да програмирате на най-използвания програмен език в областта на анализа на данни, а и най-популярния в света изобщо.

Вторият курс ще ви научи да използвате основните библиотеки за анализ и визуализация на данни. Ще научите също да прилагате основите методи на машинно обучение за различни практически задачи.

Всеки от курсовете завърша с проект, който обединява и затвърждава знанията.

 

Курсове в модула