Python Programming Basics

Форма на Обучение:

вечерно, онлайн

Цена:

570 лв. за 60 учебни часа

За кого е подходящ курса?

  • Ако сте мотивирани да станете програмисти или искате да използвате ефективно компютърните системи, то курсът по „Програмиране с Python“ е точно за вас.
  • Този курс ще ви научи как да създавате компютърни програми, с които да решавате различни практически задачи. Т.е. ще можете да работите като програмисти и да се развивате професионално като специалисти във високите технологии.
  • Курсът покрива основите на програмирането и е подходящ за начинаещи.
  • С множество примери се поясняват основните типове данни като числа, списъци, речници и др. Също така условните оператори и цикли, с което се развива алгоритмичното мислене.
  • Включени са задачи за работа с време, файлове, операционна системи и различни трикове. Разглеждат се и особеностите на обектно-ориентираното програмиране.
  • Естествено се поясняват и процесите по разработването на софтуерни продукти включващи използването на системи за контрол на версиите, тестване и др.
  • Предвидени са теми за създаване на графичен интерфейс, а също така уеб и програмиране.
  • Разглежда се използването на стандартни бази данни и дава основа за навлизане в областта на машинното обучение и изкуствения интелект.
  • Курсът ще ви помогне да се научите да програмирате, да вдигнете ниво на дигиталните си умения и ще отвори пред вас един нов свят от възможности.

Лектори

[tlpteam id=”5551″ title=”Програмиране с Python за начинаещи EN”]

Лекции

Introduction 2. Променливи 3. Входно-изходни операции 4. Условни оператори 5. Цикли 6. Функции 7. Низове, Кодиране 8. Работа с файлове Lists 10. Речници 11. Уеб услуги 12. Бази данни 13. Класове 14. Фокуси 15. Практически задачи